PREČO PELETY

GARANCIA KVALITY

Vďaka európskej certifikácii EN Plus A1 je zabezpečená kvalita peliet z dôvodu neustálej kontroly celého procesu od výroby až po dodávku konečnému zákazníkovi. Normy EU a podmienky, ktoré sú nimi dané, sme ako výrobcovia povinní zabezpečiť a dodržiavať

Samotné pelety samozrejme musia spĺňať rôzne technické špecifikácie. Okrem dĺžky a priemeru sú pelety ENplus® testované aj na mechanickú odolnosť, percento jemných častíc, objemovú hmotnosť, obsah popola a vlhkosti, výhrevnosť a percento prísad. To všetko zaručuje, že spotrebiče na pelety napájané z peliet ENplus® budú fungovať čo najlepšie, bez problémov a po dlhú dobu.

Pozri certifikáty

POHODLIE A ČISTOTA

Vďaka plnoautomatizovanej prevádzke je zaručený komfort, ktorý je porovnateľný  s vykurovaním plynom, samozrejme za neporovnateľne nižšie náklady.

Tento druh paliva ponúka pohodlie a čistotu. Palivo je podľa požiadavky dodávané buď v cisternách, 15 kg baleniach alebo tzv. „big bagoch“ a automaticky podávané z miesta uskladnenia do kotla. Súčasťou technológie moderných kotlov je samočistenie kotla a odstraňovanie popola, ktoré sa vykonáva úplne automaticky. Najmodernejšie kotle na pelety je dokonca možné kontrolovať a nastavovať i na dialku napríklad prostredníctvom smartphonu.

CENOVÁ VÝHODA A ÚSPORA NÁKLADOV

Každoročné zvýšovanie cien a veľké riziká dnes charakterizujú dodávky zemného plynu a ropy. Ekonomické výhody drevených peliet sú jednoznačné. V porovnaní s nákladmi vynaloženými na vykurovanie zemným plynom môžete ročne ušetriť až 30%.  Dôležitým faktorom pri vykurovaní drevnými peletami sú kvalitné kotle, ktoré sú určené pre tento druh paliva. Drevné pelety preto predstavujú kombináciu nízkych nákladov a efektívneho využitia alternatívneho paliva pochádzajúceho z obnovitelného zdroja energie. Vyznačujú sa extrémnou hustotou a nízkym obsahom vody, vďaka tomu dosahujú vysokú výhrevnosť.

ÚPLNÁ NEZÁVADNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pelety sú palivom zo 100 % prírodného domáceho materiálu.  Základnou surovinou na ich výrobu je drevná pilina ako odpadový material piliarského priemyslu.  Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok.  Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl. Vyrábané sú prevažne z pilín ale i z hoblín  zo stolárskej výroby. Sú vyrábané len z prírodných materiálov bez akýchkoľvek iných prímesí, kde pojivom je prírodná organická zlúčenina lignín obsiahnutá v bunkovej stavbe rastlín. Minimálny zostatok nedohorených častíc (popola) je následne použiteľný ako bio-hnojivo

Veľmi zaujímavé je porovnanie atmosférického plynu oxidu uhličitého v procese celého reťazca. Biomasa je  CO2 neutrálna, t.j. pri jej spaľovaní  sa vyprodukuje len toľko CO2 koľko sa nazhromaždilo počas rastu .