TECHNOLÓGIA NOVEJ GENERÁCIE

O NÁS

Spoločnosť TATRAS s.r.o., sa zaoberá výrobou vysokokvalitných smrekových peliet, certifokovaných  Európskou normu EN Plus A1 , ktorá zabezečuje garanciu požadovanej kvality.

Naše pelety sú vyrábané zo suchej odkôrnenej smrekovej piliny, najnovšou a najmodernejšou technológiou lisovania , ktorá zabezpečuje konštantnú kvalitu s vysokou výhrevnosťou, so značným vplyvom na nižšiu spotrebu našich peliet až o 20% v porovnaní s inými štardardnými peletami a zároveň svojím čistým spaľovaním zabezpečuje dosahovať ten najvyšší ekologický štandard, v súčasnosti tak významne potrebný pre znižovanie emisií CO2.

Tieto všetky uvedené vlastnosti našich peliet sú garantom pre plynulý a bezporuchvý chod vykurovacích zariadení, čim sa automaticky predlžuje ich životnosť.

NAŠOU ZÁRUKOU KVALITY JE

  • Rešpekt ku klíme – použitie vstupného materiálu výlučne ako vedľajší produkt, pochádzajúci pri spracovaní drevených rezív certifikovaných PEFC, ktoré majú výlučný regionálny pôvod

  • Vysoké štandardy kvality – starostlivý výber zloženia a zostavenia suroviny

  • Prísne výrobné štandardy – starostlivá pozornosť venovaná všetkým aspektom výrobného procesu a neustále kontroly kvality

  • Takmer úplná absencia jemného prachu a vysoká mechanická odolnosť peliet

  • Značná úspora nákladov pre spotrebiteľa vďaka vysokej výhrevnosti

  • Veľmi malý zvyšok popola, čo vyžaduje minimálne náklady na údržbu

  • Jednoduché a efektívne spaľovanie vďaka presnému rozloženiu dĺžky peliet – táto vlastnosť uľahčuje normálny tok peliet vo vnútri kachlí.

VYUŽÍVANIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE

Zabezpečenie dostatočného množstva energie na jednej strane a kvalitné životné prostredie na strane druhej, to sú dva limitné faktory nielen trvalo udržateľného rastu ale i zvyšovania životnej úrovne a kvality života. Práve týmto smerom sa uberá aj naša spoločnosť prostredníctvom výroby vysokokvalitných certifikovaných drevných peliet.

Celková spotreba energie a štruktúra energetického hospodárstva  je jedným z určujúcich faktorov miery vplyvu energetiky na životné prostredie. Preto je nevyhnutné zabezpečiť harmonický vzťah energetiky a životného prostredia najmä cestou zavedenia nových technológií, ktorými zabezpečíme aj postupný prechod od využívania neobnoviteľných zdrojov energie k využívaniu nových alternatívnych zdrojov energie.